Cena právních služeb

Úvodní konzultaci poskytuji zdarma.


Konkrétní hodinová sazba je vždy dohodnuta na úvodní konzultaci a odvíjí se od náročnosti každého případu.


V případě dlouhodobější spolupráce je možné sjednat paušální odměnu, či pevně stanovenou výši (tzv. CAP) za balíček právních služeb.